Om CHILDREN AID

En kort berättelse om VEM vi är, VAD vi gör och VARFÖR!

Vem vi är

Children Aid-Now är en ideellt organisation som jobbar för att ge utsatta barn i Etiopien och på Afrikas Horn ett bättre liv genom utbildning. Ett liv där de vågar drömma om framtiden och ett liv utan fattigdom och tidigt äktenskap.

En ny resa började den 2/4-2023

 

I dag börjar en resa för oss som familj, som startade för 11 år sedan.
Det var då på sommaren 2012 som vi startade arbetet med att ge utbildning
till flickor på Afrikas Horn genom Pingstförsamlingen i Töcksfors.
Idag 11 år senare så har 150 flickor fått skolgång och utbildning.
De har också fått en egen röst i ett land där man inte lyssnar så noga

på flickor tyvärr. Detta får vi gemensamt hjälpa dem med.

 

Vi har fått vara med om detta, tillsammans med er som bidragit varje
månad
i 11 år nu, för att dessa flickor skall få slippa 5 viktiga händelser 
i livet,
genom utbildning.
.

BARNÄKTENSKAP

SEXUELL EXPLOATERING

KÖNSSTYMPNING

FATTIGDOM OCH SVÄLT

ICKE-JÄMSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN

Vad menas med icke-jämställda förhållanden?
Det är få vuxna som lyssnar på en flicka/kvinna och ännu mindre en
outbildad flicka/kvinna på Afrikas Horn.
Ett exempel är när jag (Benny) bodde i Etiopien så avrådde man oss från att bygga toaletterna med för stora hål i locket, för då kunde man slänga ner
de oönskade nyfödda flickebarnen i toaletten (ett djupt hål i marken) för att
göra sig av med dem man inte kunde ta hand om. Tjejerna var alltid mindre
till storleken än sina bröder, för de fick bara den mat som eventuellt
blev över.
.
Svårt att ta in detta, jag vet, men man måste komma ihåg att livet är oerhört tufft för dessa som lever i så extrem fattigdom.
.
Nu fortsätter vår resa med dessa barn och mödrar, då vi är på väg till Etiopien just idag, för en ny resa där vi skall besöka barnen igen efter 4 långa års väntan pga. pandemin. Vi skall även besöka mödrarna som får hjälp genom
ett SHG-Projekt där de får hjälp att klara livet själva.
 
Var gärna med oss och följ Facebook där vi skall försöka uppdatera så
mycket vi bara kan beroende på tillgång på nät.
https://www.facebook.com/childrenaidnow/
.
Dela gärna inläggen och kommentera så fler får se
och kanske bidra in i arbetet.
.

Vill du bidra?
Använd nedanstående uppgifter:

Du kan också ge en gåva till flickornas utbildning:
SWISH: 123 174 24 69

Bankgiro: 877-5991

Nonto Nr. 8431-9,53076604-7

Norska numret har byttas till ett nytt,
för att Swedbank slutar sina banktjänster i Norge:

Nytt Konto No. är: 1050.22.72328

(PS. Bilden är från 2012 🙂

Intro

För att arbetet ska kunna genomföras på plats och på ett bra och effektivt sätt, samarbetar vi med en organisation som heter ”Remember the Poorest Community (RPC) som är en NGO, None Government Organisation och som grundades 1999.

Vi arbetar under Pingstkyrkan i Töcksfors, som är juridiskt och ekonomiskt ansvariga för de medel som samlas in.
För att säkerställa en kontinuitet och långsiktigt arbetssätt samarbetar vi med flera lokala kyrkor i landet, då de har den lokala kännedomen om den enskildes behov och förutsättningar.

Som grund för allt vårt arbete ligger en kristen grundsyn där vi på ett praktiskt sätt önskar visa medmänsklighet och att hjälpa vår nästa på alla sätt.

Vår story

Children Aid startade som Children Aid-Now 2012 av Elisabeth & Benny Moberg med familj. Det startade och ligger under den lokala Pingstkyrkan i Töcksfors, men drivs av oss som familj. Passionen och kärleken för landet startade dock många år tidigare då Kerstin & Roland Moberg var de som till en början gav sig ut med familjen 1974. De jobbade där som missionärer och arbetade på plats med många olika hjälpprojekt. Yrkeslärare, trädplantering som Benny var ansvarig för, kvinnoprojekt för prostituerade, handarbete för kvinnor i fängelse, byggen av hus, toaletter, skolor och läkarstationer var bara några få av de projekt de drev under de många åren de levde och arbetat i Etiopien.

Under åren de levde där var även deras barn med, vilket satte spår och resulterade i att vi som familj idag har en så stark relation till Etiopien.

Benny har således levt i och med Etiopien sedan 1974 och det blir nu då hela 48 år. Detta har satt sina starka spår och engagemanget för detta folk är därför starkt och långvarigt även framgent.

vad vi gör

Children Aid har nu då i 2022 kortat ned arbetsnamnet från
Children Aid-Now TILL Children Aid. Detta är för att det blir så fort fel i webadressen när bindestrecket måste vara med. Nu hoppas och tror vi det blir lite lättare att komma fram till denna sidan, som du nu gjort 😉

Intro

Det vi fokuserar på främst är att ge flickor utbildning. Det vi sett av all forskning är att det mest effektiva sättet att bekämpa 4 viktiga orättvisor är genom utbildning av just flickor.

De 4 orättvisorna är

  1. Barnäktenskap
  2. Sexuell exploatering
  3. Könsstympning
  4. Fattigdom och svält.

Children Aid arbetar därför främst med att ge flickor i total fattigdom en utbildning som vi vet ger dem möjligheten till egen försörjning. Children Aid ger dem inte bara utbildningen utan också de 4 orättvisorna elemineras med stor säkerhet också.

Utöver skolgång och vänner i skolan så får flickorna också en röst i sin familj och även i samhället på grund av deras utbildning. Utan detta så blir de totalt isolerade och utanför i samhället och bland grannbarnen som går i skolan. Nu är de med i gemenskapen och får en barndom som alla barn har rätt till i livet.

Olika insatser

Utöver utbildning så får barnen hjälp vid behov med lakemedel och läkarvård. Den minsta åkomma kan eskalera till ett stort problem utan rätt behandling snabbt. Vi har tyvärr några exempel på små åkommor som blivit till stora problem före vi insåg behovet av just denna hjälp. Nu så kommer barnen snabbt tillbaka till skolan pga. en snabb behandling.

Vi arbetar också med barnens mödrar eller vårnadshavare för att hjälpa dem så de kan ta hand om deras barn. Både mänskligt och ekonomiskt. Den ekonomiska biten är oerhört viktig på många sätt naturligtvis, men även då för att minska risken att de blir bortgifta som barn för att man inte har råd att ha kvar dom i sin försörjing.
Vi ser ju att egen försörjing eleminerar risken nästan med 100% för att flickorna blir bortgifta när de får utbildning.

Under pandemin så tog Children Aid ansvaret för att köpa mat åt de 150 barn vi är ansvariga för och då även deras anhöriga i familjen. Totalt så blev det 8720 personer som fick nödvändig basal proviant till matlagning. Matpriserna ökade med flera 100% men lönen uteblev då allt stängdes ned totalt pga. pandemin. Nu har de kommit ur denna situation och samhället börjar öppna upp igen.

och VARFÖR

Detta arbete finns främst på grund av vår tro och den uppmaning Jesus gett att hjälpa de fattiga. Vi vill göra gott mot vår nästa så mycket vi kan och vi vill ge andra möjligheten att göra det samma.

Intro

Som vi sa i ingressen till denna text, så handlar det främst om den tro vi har på att Jesus är världens frälsare och de uppmaningar han gett att hjälpa änkan, den utslagne och fattige.
Detta är grundorsaken till VARFÖR.

Sedan så har vi en lång historia med just Etiopien och känner många där. Detta gör att vi känner oss mycket säkra på att hjälpen kommer fram, för vi arbetar med nära vänner sedan många år tillbaka.

Vi har sagt att vi önskar korta vägar från givare till mottagare och det har vi lyckats med. Vi har även sagt initialt att allt skall gå till barnen. Detta går inte helt att hålla, då allt kostar att genomföra. Vi har dock otroligt låga omkostnader för att driva detta arbete. Allt vi gör bidrar till att barnen får den hjälp de behöver och är i stort behov av.

VÅrt Team

Våra medarbetare och oss presenterat med kontaktuppgifter
om du har några frågor.

Familjen Moberg

Familjen Moberg

Grundare & CEO

+46 (0) 708-89 82 83
benny@childrenaid.se

Netsanet Megersa

Netsanet Megersa

RPC-Project Coordinator

Tamrat Kidane

Tamrat Kidane

RPC Staf / CAN Representative in lokation in Adama.

Daniel Gezahegne

Daniel Gezahegne

JFA - PFE Justice for all - Prison fellowship Ethiopia